Ašik

ašik
Značenje riječi
ašik im. m. r. (ar.), n. mn. ašici, g. mn. ašika - ljubav, udvaranje, ljubavnik, udvarač, dragan, momak, ašeklija.