Kajmakam

kajmakam
Značenje riječi
kajmakam (tur. kaymakam) zastupnik; u Turskoj: okružni načelnik, pomoćnik velikog vezira; takođe: zastupnik jednog tatarskog kneza.